4614 446 (604) 1+

ارتباط با احمد تاج دینی

چگونه کالایمان را با حاشیه سودی بیشتر از رقبا بفروشیم (فصل ششم)

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email

فصل قبل را در (فصل پنجم) مطالعه کنید

مشکلِ رقبا در تحویل کالا به مشتری می تواند برای شما فروشِ پرسودی را بوجود آورد

زمانی که رقبای شما با مشکلِ تحویلِ کالا و یا خدمات مواجه شوند، مشتریان آنها بدنبالِ منابعِ جایگزین خواهند گشت. و هنگامی که یک مشتری با تأمین کننده ای به خاطرِ سرویس، خدمات و تحویل کالا قطع همکاری می کند، چه پارامتری را برای جایگزین کردنِ یک منبع تأمین جدید در نظر می گیرد؟ آیا قیمت را به عنوانِ پارامترِ اصلی مدِ نظر می گیرد؟ مطمئناً خیر. در این حالت، قیمت کم اهمیت ترین عامل برای تأیید صلاحیتِ تأمین کنندۀ جدید است. اگر قرار باشد قیمتِ تأمین کنندۀ جدید مانند تأمین کنندۀ قبلی باشد که در نهایت به همین مشکلِ امروز برخورد خواهد کرد. مشتری باید بداند مشکلاتی که تا کنون با آن سروکله میزده  ، با تأمین کنندۀ جدید پیش نخواهد آمد.

اقتصاد قیمت گذاری

بیائید یک درس در موردِ قیمت گذاری بگیریم. به نظر می سد اکثرِ کاسبها (و اکثر فروشنده ها) هیچ ایده ای در این باره ندارند که با کاهشِ قیمت چه اندازه باید بفروشند تا ضرر نکننند.

در دوره هایِ تئوریِ فروش، به شما گفته می شود :”میتوانید با کاهشِ قیمت فروشتان را افزایش دهید.” حتی گاهی گفته می شود که اگر قیمتهایتان را 10% کم کنید، برای جبران آن کافی است 10% فروشتان افزایش پیدا کند. خوب، این حرف خیلی خوب است اما زمانی درست است که سود ناخالصِ فروش چیزی حدود 92% باشد. اما کمتر شرکتی را میتوان پیدا کرد که حاشیه سودِ 92 درصدی داشته باشد.

در دنیای واقعی، اگر قیمتتان را ده درصد کم کنید، باید حداقل دو تا سه برابر فروشتان افزایش پیدا کند تا بتواند کاهش ده درصدیِ قیمت را جبران کند. باور کردنی نیست ؟ اجازه دهید برایتان اثبات کنم. ابتدا یک کالا یا خدماتی را که ارائه میدهید انتخاب کنید. حال از خودتان بپرسید: اگر قیمتم را 10% کم کنم، چقدر باید بیشتر بفروشم تا بتواند این کاهشِ ده درصدی را جبران کند؟

به عنوانِ مدیر ویا حسابدارِ شرکت، اگر جواب دقیق و صریحی به این سؤال ندارید، هیچ چیزی از کسب و کارتان و حساب و کتابِ آن نمی دانید. به شما چگونگیِ پاسخ دادن به این سوال را نشان خواهم داد. اگر می خواهید چشم بسته قیمتها را کاهش دهید باید بدانید که در محیطِ فروشِ اطرافتان چه می گذرد.

 حقایقِ مربوط به کاهشِ قیمت: محاسبۀ اینکه با کاهشِ قیمت چقدر باید فروشتان را افزایش دهید و اگر قیمتتان را افزاش دهید چقدر می توانید کمتر بفروشید

این مطلب ، اگر واقعأ فهمیده شود، میتواند انقلابی باشد در فروشِ شرکت. اولین نکنته ای که باید فهمیده شود این است که به ازای کاهشِ قیمت، حجم فروشی که لازم است تا آن کاهشِ قیمت را جبران کند فقط به حاشیۀ سود شرکت بستگی دارد.

سود ناخالص

سودِ ناخالصِ یک شرکتِ تولیدی حدوداً 25 تا 30 درصد است. واین مبلغ برای خرده فروشی و فروشگاه 35 تا 40 درصد و برای پخش کننده ها و عمده فروشها 25 تا 35 درصد است. این درصد برای شرکتهای خدماتی بیشتر است. بنابراین سود ناخالصِ اکثرِ شرکتها 25 تا 40 درصد می باشد که برای بررسیهای بعدی ،با توجه به این اعداد، فرض می کنیم حاشیه سود ناخالص شرکتها بطور متوسط 35% باشد. ممکن است از خودتان بپرسید که چرا سود برخی از شرکتها بیشتر است؟ جواب آن ساده است: “ هر قدر فروشِ چیزی راحت تر باشد، سود آن کمتر است ” و افرادی که واردِ آن کسب و کار می شوند اطلاع و آگاهیِ دقیقی از فروش ندارند. تنها دلیلِ آنها این است که ” میتوانم بفروشم”. فلسفۀ خیلی از آنها ارزان فروش و رقابت بر سر قیمت با دیگران است.به همین دلیل آمار ورشکستگی در آنها بیشتر است. به عنوان مثال تعداد رستورانهایی که شکست می خورند از تعداد جواهر فروشیهای ورشکسته بیشتر است. البته همه می دانیم که فروشِ غذا راحت تر از فروختنِ جواهر است. اگرچه فروختن غذا راحت تر است اما سود بردن در زمینۀ مواد غذایی کار دشواری است.

صرفاً به این خاطر که شغلِ شما جزء کارهای کم سود است دلیل بر این نیست که کسب و کار خوبی نداشته باشید. شرکتهای بسیار بزرگی هستند که حاشیۀ سودشان بسیار پایین است.اما حقیقت این است که: هر قدر حاشیۀ سود کمتر باشد، با کاهش قیمتها درد بیشتری را تحمل خواهید کرد. مثلاً وقتی شرکتی با سود ناخالصِ 35 درصدی قیمتش را 10 درصد کاهش می دهد، احتمالاً برای جبران این کاهش باید فروشش را دو برابر کند. اما برای کسب و کاری که با سودِ بیست و پنج درصدی کار می کند، برای جبران ناشی از کاهش قیمتِ 10 درصدی باید فروشش تا سه برابر افزایش یابد.

برعکس، وقتی که قیمتها افزایش پیدا می کند، برای شرکتی که سودش 35 درصد است به ازایش افزایشِ 10 درصدی، ممکن است فروش تا 34 درصد کاهش یابد اما شرکت کماکان میتواند این کاهش در فروش را جبران کند. برای شرکتی که سودش 25 درصد است به ازایش افزایشِ 10 درصدی، ممکن است فروش تا 41 درصد کاهش یابد اما شرکت کماکان میتواند این کاهش در فروش را جبران کند!!

اگر قیمتها را کاهش دهید، چقدر باید بیشتر فروشید؟

برای جبرانِ کاهشِ درآمدِ ناشی از کاهش ده درصدیِ قیمت برای شرکتی که سود ناخالص آن 35 درصد است، باید فروشِ آن دو برابر شود. به اعدادِ زیر توجه کنید:

 

فرمول 1

فروش                                             1,000,000            1.00%

قیمتِ اجناسِ فروخته شده (COGS)         650,000                0.65

                                                   ———–

سود ناخالص                                   350,000                0.35

هزینه های ثابت(اداری و ..)                200,000                

هزینه های متغیر                               150,000                 0.15

                                                ————

                                                    0

   0.20 سودِ احتمالی روی هر یک تومانی که می فروشیم (سود ناخالصِ0.35 منهای هزینه متغیرِ 0.15 = 0.20)

حال بیائید ارقام شرکت را بررسی کنیم. اعداد و ارقام نشان می دهد که فروش ما 1,000,000 تومان و ارزشِ کالای خریداری شده 650,000 تومان است. یعنی سود ناخالصِ ما 350,000 تومان است.

معنی واقعیِ سود ناخالص چیست؟ بدین معنی است که اگر کالائی را 650 تومان می خریم و هزار تومان می فروشیم، 350 تومان سود برده ایم. از سود ناخالص باید هزینه های جاریِ اداری و فروش و هزینه های کلی را کم کنیم. این هزینه ها شامل حقوق، اجاره، هزینه آب ، برق ، تلفن ، مالیات ،بیمه ،تبلیغات و غیره است. برخی از هزینه های شرکت ثابت و برخی متغیر هستند. در بسیاری از کسب و کارها حقوقِ پرسنلِ اداری ثابت است و با افزایشِ فروش زیاد نمی شوند. در مثالِ ما برای ساده تر شدنِ محاسبات، این مبلغ 200,000 تومان در نظر گرفته شده است. برخی از هزینه ها نیز متغیر هستند، هزینه هایی که با فروش تغییر می کنند. مثلاً، وقتی که چیزی را می فروشید باید برای فاکتور کردن و ثبت و غیره زمان بیشتری صرف شود، برای تحویل و ارسال کالا باید هزینۀ بیشتری پرداخت شود، تعداد تماسهای تلفنی و کاغذ بازی بیشتر می شود ، برای تأمین و جایگزینیِ کالا باید با تأمین کننده ها تماس گرفته شود ، چکهای بلند مدتِ بیشتری دریافت می شود، هزینۀ خدماتِ مشتری افزایش می یابد…. بسیاری از فعالیتها و هزینه های نهفته دیگر ودر نهایت کمیسیونِ بیشتری به پرسنلِ فروش و نماینده های فروش پرداخته خواهد شد. هر قدر بیشتر بفروشید، این هزینه ها بیشتر می شود. فرض کنید که این هزینه های متغیر برای مثالِ ما 150,000 تومان باشد. در مثالِ ذکر شده در هر حالت سودی نصیب شرکت نشده و در حال ورشکستگی هستیم.

کسب و کار، بازیِ حاشیۀ سود است و بازیِ افزایشِ حجمِ فروش نیست. به همین علت است که با اینکه فروشِ زیادی داریم، چیزی تهش نمی مونه !!! با توجه به فرمول1 می بینیم که اگر هزینه های متغیر ما150,000 تومان باشد، 15% از فروش است. بنابراین وقتی کالائی را 100 تومن می فروشیم و 65 تومان قیمتِ کالا است (و 35 تومان سود ناخالص به جا می گذارد)، باید هزینه های متغیرمان(15 درصدی) را از آن کم کنیم . اما این 20 تومان فقط سودِ احتمالی است چونکه هنوز هزینه های ثابتمان را از آن کم نکرده ایم.

بطور خلاصه، وقتی کالائی را 100 تومان میفروشیم، فقط 20 تومان باقی می ماند که باید هزینه های جاری ما را پرداخت کند. در فروشِ یک میلیون تومانی، این سود 200,000 تومان است که باید هزینۀ ثابتِ 200 هزار تومانیِ ما را بپردازد. به عبارتی این شرکت در این حالت ورشکسته است. فروش تا سقفِ یک میلیون تومن فقط هزینه عای این شرکت را پوشش می دهد و در صورتی که فروش از یک میلیون بیشتر شود، سودی نصیب شرکت خواهد شد.

فرمولِ سر به سر شدن

با توجه به آنالیزِ مطرح شده، به معادله ای می رسیم که سر به سر شدنِ یک محصول را مشخص می کند:

حال ببینیم این فرمول چطور کار می کند. با توجه به فرمولِ 1 می بینیم که :

فرمول 2:

یعنی باید در این شرکت یک میلیون تومان بفروشید تا هزینه هایتان سربه سر شود.

 زمانی که قیمتتان را ده درصد کاهش دهید چه اتفاقی می افتد؟

فرض می کنیم قیمتمان را 10% کاهش داده و همان تعداد کالا فروش رود، نه بیشتر و نه کمتر. در این حالت فروشمان به جای 1,000,000 تومان، 900,000 تومان خواهد شد. یعنی به جای اینکه کالائی را 100 تومان بفروشیم، 90 تومان میفروشیم. ارزش کالای خریداری شده کماکان 650,000 تومان است درنتیجه سود ناخالصِ ما 250,000 می شود. همه چیز مانند قبل است با این تفاوت که شرکت اینبار 100,000 تومان از دست داده است.( البته واضح است که چون در حالت قبل شرکت ورشکسته بود الان هم ورشکسته خواهد شد).

فرمول 3:

فروش                                             900,000            100%

قیمتِ اجناسِ فروخته شده (COGS)         650,000           72.2%

                                                   ———–

سود ناخالص                                    250,000                27.8%

هزینه های ثابت(اداری و ..)                  200,000                

هزینه های متغیر                               150,000                 16.7%

                                                 ————

                                                   100,000 سود احتمالی   11.1%

قیمتِ کالا 72.2 درصدِ فروش است، در نتیجه سود ناخالص 27.8% می شود.توجه داشته باشید که با 10% کاهشِ قیمت، سودِ ناخالص از35% به 27.8% کاهش می یابد، که بیش از 20% افت در سود ناخالصِ اولیه است. این اتفاقی است که برای سودِ ناخالصِ ما می افتد، اما خبر بدتری هم وجود دارد. باید تأثیرِ کاهشِ قیمت را روی هزینه ها ببینیم. هزینه های ثابت و متغیرِ ما کماکان همان 200,000 تومان و 150,000 تومان هستند. اما اکنون هزینه های ومتغیر16.7% از فروش را شامل می شود. و سود احتمالی به 11.1% کاهش پیدا کره است. ترجمۀ این جملات این است: اگر روی محصولی با سود ناخالصِ 35 درصدی 10% تخفیف دهید، سودِ احتمالیتان را نصف کرده اید( 20% به 11.1% تغییر کرد).

فرمول را به خاطر می آورید؟ در فرمولِ میزانِ سربه سر شدن، سه چیز را در نظر میگیریم. در این وضعیت:

فرمول 4:

این عدد به ما می گوید با کاهشِ ده درصدیِ قیمت، روی کالائی با سود ناخالصِ 35%، باید حجم فروشمان را از یک میلیون تومان به 1,801,801.80 تومان افزایش دهیم تا همان مقدار پولی را بدست آوریم که قبلاً بدست می آوردیم.

با مراجعه به فرمول5، می توان دید که با فروشِ 1,801،801.80تومانی ، قیمتِ کالای فروخته شده 1,300,900.80 تومان (72.2% از قیمتِ فروش) و سودِ ناخالصِ ما 500,901.00 (27.8% از فروش) است. هزینه های ثابت 200,000 و هزینه های متغیر 300,900.76 تومان(16.7% از فروش) است. یعنی به ازای 1,801،801.80 تومان فروش 0.24 تومان سود احتمالی بدست می آید! که به مفهوم ورشکستگی کامل است.

فرمول 5:

 

فروش                                             1,801,801.80           100%

قیمتِ اجناسِ فروخته شده (COGS)         1,300,900.80           72.2%

                                                   ——————

سود ناخالص                                     500,901.00             27.8%

هزینه های ثابت(اداری و ..)                      200,000                

هزینه های متغیر                               300,900.76                 16.7%

                                                     ————

                                                  24 ریال سود احتمالی

از اعداد فوق نتیجه می گیریم که به ازای کاهشِ در درصدی باید فروش 80% افزایش پیدا کند تا به همان سود اولیه برسیم. یعنی باید فروش 80% افزایش پیدا کند ( چیزی حدودِ دو برابر). در موردِ کسب و کارهائی که سودِ ناخالصِ آنها 25% است وضعیت به مراتب وخیم تر خواهد شد، چرا که این شرکتها به ازای 10% تخفیف باید فروششان را سه برابر کنن تا به همان سود گذشته دست پیدا کنند. آیا واقعاً با ده درصد تخفیف می توانید فروشتان را دو برابر کنید؟ حال به این فکر کنید زمانی که 20 یا 30 درصد قیمتها را کاهش میدهیم چه اتفاقی می افتد؟

در خبرنامه شرکت کنید و از آخرین تخفیف ها مطلع شوید

مقالات بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.

برای دیدن این دورۀ رایگان

مشخصات خود را وارد کنید

تماس باما