نوشته های دسته ی

رموز کسب و کار


آیا تبلیغات در شرایط بد اقتصاد کار ساز است؟ یک تبلیغات خوب چه مشخصاتی دارد؟ برای به دام انداختن مشتری چه نقشه ای دارید؟ و سوالهای بسیار زیادی که در کسب و کار باید به آنها جواب دهید. در این نوشته به روشهای جذب مشتری در شرایط بدِ اقتصادی می پردازیم. امیدوارم که مفید باشد …

فصل قبل را در (فصل پنجم) مطالعه کنید مشکلِ رقبا در تحویل کالا به مشتری می تواند برای شما فروشِ پرسودی را بوجود آورد زمانی که رقبای شما با مشکلِ تحویلِ کالا و یا خدمات مواجه شوند، مشتریان آنها بدنبالِ منابعِ جایگزین خواهند گشت. و هنگامی که یک مشتری با تأمین کننده ای به خاطرِ سرویس، …

فصل چهارم این مقاله را در (فصل چهارم) مطالعه کنید سرویس به عنوان مزیتِ رقابتی سرویس دهی (خدمات) تا چه حد در فروشِ کالای شما مؤثر است ؟ سرویس میتواند تنها چیزی باشد که باعثِ موفقیت یا شکستِ شما باشد. خدمات نقشِ بسیار مهمی در کسب و کار ایفا می کند، و خبرِ خوشحال کننده …

فصل سوم این مقاله را در (فصل سوم) مطالعه کنید کیفیت به معنی بهترین نیست. اگر کیفیت به معنی بهترین بود، پس چرا همیشه آن را تعریف میکنیم؟ هر کالایی با یک سری استاندارد که مناسبِ کاربردی خاص می باشد تعریف می شود. خیلی از فروشنده ها سعی می کنند کالائی را به مشتری بفروشند که نیازش …

فصل دوم این مقاله را در (فصل دوم) مطالعه کنید هرگز در هنگام نمایشِ کالا یا هنگام بحث کردن با مشتری در موردِ قیمت، از قید یا صفت استفاده نکنید. صفتها یا قیدهای بکار رفته در جملات به مشتری می گوید که می تواند در مورد قیمت با شما بحث کند. به عنوان مثال این …

فصل قبل این بلاگ را میتوانید در (فصل اول) مطالعه کنید اما رقابت باعث کاهش قیمتها می شود هیچ فرصتی در تجارت همیشگی نیست. اگر شما ناشیانه عمل کنید، رقیبِ شما آن را پیدا خواهد کرد. صرفا بدلیل اینکه رقیب شما قیمتهایش را کم میکند دلیل بر این نمیشود که شما هم همان کار را کنید. …

فروش کالا با سود بیشتر تخصصی است که به درک عمیقتری از روش کسب و کار نیازمند است این مقاله در12 قسمت تهیه شده که ابتدا 6 قسمت آن ارائه میشود و حتما به شما پیشنهاد میکنم آن را چند بار مطالعه کنید. این حقیقتِ تلخی است که اکثرِ کاسبیها با شکست مواجه می شوند. …