بحث هشتگها در اینستاگرام

دوره آموزشی هشگها

دوره آموزش ساختار جمله و گرامر زبان انگلیسی، به منظور کمک به زبان آموزان دوره های مکالمه زبان سیستم یار طراحی شده است تا بتوانند با درک بهتر ساختار جمله، وارد حوزه ترجمه تخصصی و ترجمه همزمان(Simultaneous Interpretation) گردند.زبان آموزان پس از شرکت در این دوره و انجام تمرینهای طبقه بندی شده این کتاب می توانند جملات انگلیسی را به اجزاء و مؤلفه های آن تفکیک نموده و با آنالیز و ترکیب نحوی جملات ترجمه ای دقیق و قابل دفاع را برای متون و مقالات پیچیده دانشگاهی انجام دهند.

علاوه بر موارد فوق، جملات و تمرینهای به کار رفته در متن درسی این دوره به گونه ای است که زبان آموزان را برای انجام مکالمات و محاورات روزمره انگلیسی نیز کمک می کند و عبارات، اصطلاحات و همایندهای(Collocation) به کار رفته در تمرینها، در سرعت انجام مکالمات و وسعت به کار گیری کلمات مؤثر خواهد بود.

بروزرسانی خودکار

هر گونه به روز رسانی دروس به طور اتوماتیک اجرا میشود

تضمین پشتیبانی

پاسخگویی به سوالات کاربران در زمینه دروس ارائه شده

استاندارد جهانی

نکات مطرح شده مطابق با آخرین آموزه های بین المللی

دسترسی همیشگی

در پنل کاربری خود همیشه به دروس دسترسی دارید

دوره آموزش ساختار جمله و گرامر زبان انگلیسی، به منظور کمک به زبان آموزان دوره های مکالمه زبان سیستم یار طراحی شده است تا بتوانند با درک بهتر ساختار جمله، وارد حوزه ترجمه تخصصی و ترجمه همزمان(Simultaneous Interpretation) گردند.زبان آموزان پس از شرکت در این دوره و انجام تمرینهای طبقه بندی شده این کتاب می توانند جملات انگلیسی را به اجزاء و مؤلفه های آن تفکیک نموده و با آنالیز و ترکیب نحوی جملات ترجمه ای دقیق و قابل دفاع را برای متون و مقالات پیچیده دانشگاهی انجام دهند.

علاوه بر موارد فوق، جملات و تمرینهای به کار رفته در متن درسی این دوره به گونه ای است که زبان آموزان را برای انجام مکالمات و محاورات روزمره انگلیسی نیز کمک می کند و عبارات، اصطلاحات و همایندهای(Collocation) به کار رفته در تمرینها، در سرعت انجام مکالمات و وسعت به کار گیری کلمات مؤثر خواهد بود.

دوره آموزش ساختار جمله و گرامر زبان انگلیسی، به منظور کمک به زبان آموزان دوره های مکالمه زبان سیستم یار طراحی شده است تا بتوانند با درک بهتر ساختار جمله، وارد حوزه ترجمه تخصصی و ترجمه همزمان(Simultaneous Interpretation) گردند.زبان آموزان پس از شرکت در این دوره و انجام تمرینهای طبقه بندی شده این کتاب می توانند جملات انگلیسی را به اجزاء و مؤلفه های آن تفکیک نموده و با آنالیز و ترکیب نحوی جملات ترجمه ای دقیق و قابل دفاع را برای متون و مقالات پیچیده دانشگاهی انجام دهند.

علاوه بر موارد فوق، جملات و تمرینهای به کار رفته در متن درسی این دوره به گونه ای است که زبان آموزان را برای انجام مکالمات و محاورات روزمره انگلیسی نیز کمک می کند و عبارات، اصطلاحات و همایندهای(Collocation) به کار رفته در تمرینها، در سرعت انجام مکالمات و وسعت به کار گیری کلمات مؤثر خواهد بود.

دوره آموزش ساختار جمله و گرامر زبان انگلیسی، به منظور کمک به زبان آموزان دوره های مکالمه زبان سیستم یار طراحی شده است تا بتوانند با درک بهتر ساختار جمله، وارد حوزه ترجمه تخصصی و ترجمه همزمان(Simultaneous Interpretation) گردند.زبان آموزان پس از شرکت در این دوره و انجام تمرینهای طبقه بندی شده این کتاب می توانند جملات انگلیسی را به اجزاء و مؤلفه های آن تفکیک نموده و با آنالیز و ترکیب نحوی جملات ترجمه ای دقیق و قابل دفاع را برای متون و مقالات پیچیده دانشگاهی انجام دهند.

علاوه بر موارد فوق، جملات و تمرینهای به کار رفته در متن درسی این دوره به گونه ای است که زبان آموزان را برای انجام مکالمات و محاورات روزمره انگلیسی نیز کمک می کند و عبارات، اصطلاحات و همایندهای(Collocation) به کار رفته در تمرینها، در سرعت انجام مکالمات و وسعت به کار گیری کلمات مؤثر خواهد بود.

دوره آموزش ساختار جمله و گرامر زبان انگلیسی، به منظور کمک به زبان آموزان دوره های مکالمه زبان سیستم یار طراحی شده است تا بتوانند با درک بهتر ساختار جمله، وارد حوزه ترجمه تخصصی و ترجمه همزمان(Simultaneous Interpretation) گردند.زبان آموزان پس از شرکت در این دوره و انجام تمرینهای طبقه بندی شده این کتاب می توانند جملات انگلیسی را به اجزاء و مؤلفه های آن تفکیک نموده و با آنالیز و ترکیب نحوی جملات ترجمه ای دقیق و قابل دفاع را برای متون و مقالات پیچیده دانشگاهی انجام دهند.

علاوه بر موارد فوق، جملات و تمرینهای به کار رفته در متن درسی این دوره به گونه ای است که زبان آموزان را برای انجام مکالمات و محاورات روزمره انگلیسی نیز کمک می کند و عبارات، اصطلاحات و همایندهای(Collocation) به کار رفته در تمرینها، در سرعت انجام مکالمات و وسعت به کار گیری کلمات مؤثر خواهد بود.

دوره آموزش ساختار جمله و گرامر زبان انگلیسی، به منظور کمک به زبان آموزان دوره های مکالمه زبان سیستم یار طراحی شده است تا بتوانند با درک بهتر ساختار جمله، وارد حوزه ترجمه تخصصی و ترجمه همزمان(Simultaneous Interpretation) گردند.زبان آموزان پس از شرکت در این دوره و انجام تمرینهای طبقه بندی شده این کتاب می توانند جملات انگلیسی را به اجزاء و مؤلفه های آن تفکیک نموده و با آنالیز و ترکیب نحوی جملات ترجمه ای دقیق و قابل دفاع را برای متون و مقالات پیچیده دانشگاهی انجام دهند.

علاوه بر موارد فوق، جملات و تمرینهای به کار رفته در متن درسی این دوره به گونه ای است که زبان آموزان را برای انجام مکالمات و محاورات روزمره انگلیسی نیز کمک می کند و عبارات، اصطلاحات و همایندهای(Collocation) به کار رفته در تمرینها، در سرعت انجام مکالمات و وسعت به کار گیری کلمات مؤثر خواهد بود.

دوره آموزشی گرامر

میلیون تومان 2
  • مدت دوره : 5 ساعت
  • زبان دوره : فارسی
  • تاریخ انتشار : 1399/2/15
  • روش دریافت : تماشای آنلاین
  • تعداد جلسات: 8 جلسه
  • سطح دوره: مقدماتی تا پیشرفته
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در whatsapp